MVO

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een term die vandaag de dag overal voorbij komt maar wat betekent deze term precies voor Dutch Berries?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bedrijven die op een maatschappelijk verantwoorde manier opereren streven niet alleen maar naar winst (profit) maar stellen ook de mens (people) en leefomgeving centraal (planet). Op deze manier probeert ook Dutch Berries een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke welvaart.

Biologische bestrijding

Om de belasting op het milieu zo laag mogelijk te houden gebruikt Dutch Berries biologische bestrijding om onze aardbeien te beschermen. Dit doen we bijvoorbeeld door het uitzetten van beestje. Deze beestje (met moeilijke Latijnse namen als Phytoseilus e.d.) eten andere insecten die een bedreiging voor de gewassen vormen. Door biologische bestrijding te gebruiken hoeven er vrijwel geen chemische middelen meer gebruikt te worden en dat is beter voor mens en milieu!

WKK

Dutch Berries probeert ook waar mogelijk het energieverbruik terug te dringen. Dit doen we onder andere door het gebruik van een warmtekrachtkoppeling (WKK). Voor de teelt van aardbeien zijn er drie dingen die heel belangrijk zijn:

  • Co2, de zuurstof voor planten.
  • Warmte om de planten te kunnen verwarmen.
  • Elektriciteit voor bijvoorbeeld lampen en machines.

Een WKK heeft een verbrandingsmotor op gas en levert beweging (elektriciteit), Co2 en warmte op. Hierdoor wordt alle energie die vrijkomt nuttig gebruikt en is het rendement zeer hoog. Het rendement is 2x hoger dan de grote gascentrales om elektriciteit op te wekken.

De toekomst

Natuurlijk houdt het hier niet op voor Dutch Berries! In de toekomst gaan we zonnepanelen installeren en zijn we voortdurend opzoek naar manieren om onze organisatie nog duurzamer te maken.