Bouw

Bouw

Dutch Berries is inmiddels in volle productie.
Om de bouw volledig af te kunnen ronden zal de bomenrij gerooid gaan worden vanaf ‘Teeuwen’ naar de Uilkerweg. Deze strook zal door Staatsbosbeheer herplant gaan worden in het natuurgebied “De Rampert”. De vrijkomende strook zal voor een gedeelte (aan de kant van de Van Heemstraweg) gebruikt moeten gaan worden om retentiewater op te vangen, realisatie in 2019 wordt verwacht.

Het overige deel zal op langere termijn bebouwd kunnen worden, dit is een visie van 5-10 jaar.

Onderstaande bedrijven hebben bijgedragen aan de bouw van Dutch Berries.